Szpital Barlinek Sp. z o.o.

SIEĆ SZPITALI

Szpital Barlinek sp. z o.o. informuje, iż znalazł się w wykazie lecznic zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali.

Wykaz ten został ogłoszony przez NFZ w Biuletynie Informacji Publicznej.

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

Szpital Barlinek sp. z o.o. serdecznie informuje wszystkich pacjentów, iż od dnia 1 maja 2017r.rozpoczęła działalność nowa poradnia – PORADNIA DIABETOLOGICZNA

Serdecznie zapraszamy!

PORADNIA KARDIOLOGICZNA – STYMULATORÓW / KARDIOWERTWRÓW

Szpital Barlinek sp. z o.o. informuje, iż od dnia 9 czerwca 2017r. rozszerzyła swoją działalność finansowaną ze środków publicznych (kontrakt z NFZ) PORADNIA KARDIOLOGICZNA. Z nowego zakresu działalności PORADNI KARDIOLOGICZNEJ korzystać będą mogli pacjenci z zaburzeniami rytmu serca i / lub niewydolnością serca po wszczepieniu stymulatora lub kardiowertera – defibrylatora (również z funkcją resynchronizacji) oraz pacjenci ze wskazaniami do ich ewentualnego zastosowania (kwalifikacja do zabiegu). więcej …

Serdecznie zapraszamy!

GALERIA

Szpital Barlinek sp. z o.o.

Budynek „D”

Szpital Barlinek sp. z o.o.

Budynek „B”

Szpital Barlinek sp. z o.o.

Budynek „E”

Szpital Barlinek sp. z o.o.

Wizualizacja budowy realizowanej w Szpitalu

Skontaktuj się z nami!

Szpital Barlinek sp. z o.o.

ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek

centrala : tel. 95/74 61 810, tel. 95/74 62 963

sekretariat / fax : 95/74 62 502

sekretariat@szpitalbarlinek.pl

Informacje kontaktowe

Szpital Barlinek Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 10
74-320 Barlinek
Tel.: 95 746 18 10