NOWOCZESNA INWESTYCJA WODNA W SZPITALU

Dnia 29 marca 2018r. Szpital Barlinek Sp. z o.o. podpisał umowę na uporządkowanie gospodarki wodnej Szpitala polegające na przebudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną oraz elementami szpitalnej sieci i instalacji wody. Na modernizację Szpital otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W ramach inwestycji wyremontowany zostanie budynek hydroforni, przebudowana zostanie studnia głębinowa wraz ze stacją uzdatniania wody, zainstalowane zostaną zawory antyskażeniowe, zmiękczacze wody i wiele innych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo i jakość dostarczanej wody.

Skontaktuj się z nami!

Szpital Barlinek sp. z o.o.

ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek

centrala : tel. 95/74 61 810, tel. 95/74 62 963

sekretariat / fax : 95/74 62 502

sekretariat@szpitalbarlinek.pl