Ogłoszenie o likwidacji dokumentacji medycznej za lata 1998-99

Szpital Barlinek Sp. z o.o. zawiadamia o wydzieleniu przeznaczonej do zniszczenia indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej pacjentów:

hospitalizowanych w latach 1998-1999 r.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a w razie śmieci pacjenta osoba przez niego upoważniona za życia, osoba bliska
mają prawo uzyskać, za pokwitowaniem, historię choroby składając w Sekretariacie Dyrekcji

Szpital Barlinek Sp. z o.o.

74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10

stosowny wniosek, którego wzór można pobrać tutaj.

Powyższe ustalenia obowiązują w okresie 01.04.2022 r. – 30.04.2022 r. Po tym okresie wszelka dokumentacja zostanie zniszczona.

Informacje można uzyskać w Dziale Medyczno-Organizacyjnym (pokój nr 6) lub pod nr telefonu 95 74 63 739 oraz na stronie www.bip.szpitalbarlinek.pomorzezachodnie.pl lub www.szpitalbarlinek.pl


Barlinek, 25.03.2022 r.

Skontaktuj się z nami!

Szpital Barlinek sp. z o.o.

ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek

centrala : tel. 95/74 61 810, tel. 95/74 62 963

sekretariat / fax : 95/74 62 502

sekretariat@szpitalbarlinek.pl

KONTO BANKOWE GBS BANK w Barlinku: 23 8355 0009 0000 0592 2000 0002