Oferta pracy: Przewodniczący zespołu kontroli zakażeń szpitalnych

Szpital Barlinek Spółka z o.o. w Barlinku poszukuje pracownika na stanowisko Przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.

Wymagane kwalifikacje zawodowe na w/w stanowisko zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych:

Przewodniczący zespołu posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalu oraz:

    1) posiada tytuł specjalisty lub uzyskał specjalizację I stopnia w jednej z następujących dziedzin medycyny:

  • a) epidemiologia lub higiena i epidemiologia,
  • b) mikrobiologia lub mikrobiologia lekarska,
  • c) choroby zakaźne,
  • d) organizacja ochrony zdrowia,
  • e) zdrowie publiczne lub
    2) rozpoczął specjalizację w jednej z dziedzin wymienionych w pkt 1 lub posiada inną specjalizację oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w zespole kontroli zakażeń szpitalnych i ukończył kurs specjalistyczny w zakresie epidemiologii szpitalnej i posiada świadectwo jego ukończenia lub jest w trakcie odbywania kursu specjalistycznego w zakresie epidemiologii szpitalnej prowadzonego przez podmioty, o których mowa w art.19 ust. 1 ustawy z dnia 05 grudnia 1996r.o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011r. Nr 277, poz.1634, z późn. zmianami).

Oferta na w/w stanowisko powinna zawierać:

– podanie o przyjęcie do pracy

– opisany dotychczasowy przebieg pracy zawodowej

– kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska: prawo wykonywania zawodu, dyplom, kursy, szkolenia.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

Dokumenty należy składać w dziale kadr Szpitala Barlinek ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek.

Skontaktuj się z nami!

Szpital Barlinek sp. z o.o.

ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek

centrala : tel. 95/74 61 810, tel. 95/74 62 963

sekretariat / fax : 95/74 62 502

sekretariat@szpitalbarlinek.pl

KONTO BANKOWE GBS BANK w Barlinku: 23 8355 0009 0000 0592 2000 0002