Oddział chorób wewnętrznych

Ordynator oddziału

dr n. med. Michał Polko – specjalista chorób wewnętrznych

Lekarze

lek. med. Radosław Mikołajewicz – specjalista I st. chorób wewnętrznych

dr n. med. med. Edyta Czyżycka – Pankowska – specjalista chorób wewnętrznych / specjalista diabetologii

dr n. med. med. Joanna Zielonka – specjalista chorób wewnętrznych / specjalista kardiologii

Pielęgniarka Oddziałowa

Lucyna Ouaddi

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

Oddział Chorób Wewnętrznych wykonuje świadczenia z zakresu diagnostyki i leczenia szeroko rozumianych chorób wewnętrznych, tj. chorób układu oddechowego, pokarmowego, układu krążenia, nerek, zaburzeń endokrynologicznych, metabolicznych i innych.

Wykonujemy nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną (echokardiografia, testy wysiłkowe na bieżni, 24-godzinna rejestracja EKG i RR metodą Holtera. Lekarze oddziału wykonują badania endoskopowe przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia, sigmoidoskopia, rektoskopia) i ultrasonografię narządów jamy brzusznej i tarczycy.

Personel lekarski i pielęgniarski przywiązuje dużą wagę do edukacji prozdrowotnej w zakresie propagowania zdrowego stylu życia, profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia, chorób metabolicznych i innych. Przeszkolone pielęgniarki w zakresie opieki nad pacjentem z cukrzycą zajmują się edukacją (między innymi w zakresie posługiwania się wstrzykiwaczem insulinowym oraz glukometrem , opracowywaniem indywidualnych diet).

Do dyspozycji pacjentów na dwóch piętrach łącznie jest 37 łóżek.

Świadczenia udzielane są przez wyspecjalizowaną kadrę lekarską i pielęgniarską.

Oddział posiada salę intensywnej opieki internistycznej z 6 łóżkami wyposażonymi w aparaturę i sprzęt medyczny, gdzie przebywają pacjenci wymagający intensywnego leczenia kardiologicznego (niestabilna dusznica bolesna, ostra zatorowość płucna, obrzęk płuc, ciężka niewydolność krążenia, zaburzenia oddechowe łącznie z czasowym oddechem zastępczym i inne).

Do pobrania: Procedury Medyczne

Świadczenia w oddziale chorób wewnętrznych realizowane są na zasadach określonych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Po zakończonej hospitalizacji pacjenci mają możliwość kontynuacji leczenia w przyszpitalnych poradniach: kardiologicznej, diabetologicznej, gastrologicznej, neurologicznej, pracowni endoskopii.

Oddział chorób wewnętrznych

gabinet lekarski

tel. 95 / 74 61 801, tel. 95 / 74 61 810 wew. 48, tel. 95 / 74 62 963 wew. 48

dyżurka pielęgniarska – męski

tel. 95 / 74 61 810 wew. 45, tel. 95 / 74 62 963 wew. 45

dyżurka pielęgniarska – damski

tel. 95 / 74 61 810 wew. 14, tel. 95 / 74 62 963 wew. 14

sekretariat

tel. 95 / 74 61 810 wew. 26, tel. 95 / 74 62 963 wew. 26

Skontaktuj się z nami!

Szpital Barlinek sp. z o.o.

ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek

centrala : tel. 95/74 61 810, tel. 95/74 62 963

sekretariat / fax : 95/74 62 502

sekretariat@szpitalbarlinek.pl