Oddział pediatryczno-neonatologiczny

Ordynator PEDIATRII

lek.med. Beata Kordowska – specjalista pediatrii

Ordynator NEONATOLOGII

lek. med. Stanisław Amrogowicz – specjalista neonatolog

Pielęgniarka Oddziałowa Pediatrii

Bernarda Miksuła

Pielęgniarka Oddziałowa Neonatologii

mgr Grażyna WojciechowskaCHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

Oddział Pediatrii wykonuje świadczenia dla pacjentów do 18 roku życia w zakresie pediatrii ogólnej – chorób układu oddechowego, pokarmowego, moczowego, nerwowego i stanów nagłych. „MAŁYM” PACJENTOM ZAPEWNIAMY CAŁODOBOWO OSTRY DYŻUR.

W dyspozycji oddziału jest 16 łóżek.

Świadczenia udzielane są przez wyspecjalizowaną kadrę lekarską i pielęgniarską.

Istnieje możliwość noclegu rodzica z dzieckiem hospitalizowanym – opcja ta jest odpłatna (informacji udziela personel Oddziału). Posiadamy wyposażony pokój zabaw, gdzie dziecko w może zapomnieć o chorobie. Staramy się otoczyć dzieci jak najlepszą opieką, aby zminimalizować związane z pobytem w szpitalu stresy i skrócić długość pobytu do niezbędnego minimum. Na oddziale działa „Telefon do Mamy” umożliwiający dzieciom kontakt z najbliższymi.

Szpital przystąpił przystąpił do akcji „ZACZYTANE BIBLIOTEKI”- ogólnopolskiej kampanii społecznej, dzięki której tworzone są biblioteki w szpitalach. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu wielu osób zajęliśmy III miejsce. GRATULACJE

Świadczenia udzielane są przez wyspecjalizowaną kadrę lekarską i pielęgniarską.


Oddział Neonatologiczny jest oddziałem I stopnia referencyjności. Świadczenia udzielane są przez wyspecjalizowaną kadrę lekarską i pielęgniarską.

Noworodki przebywają z matkami w systemie rooming-ig. Matki uczone są podczas pobytu prawidłowego karmienia i pielęgnacji noworodka.

Oddział realizuje wszystkie programy badań przesiewowych noworodka.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.


Do pobrania: Procedury Medyczne

Świadczenia w oddziale pediatryczno-nenonatologicznym realizowane są na zasadach określonych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Oddział pediatyczno-neonatologiczny

gabinet lekarski pediatryczny
tel. 95 / 74 61 810 wew. 10, tel. 95 / 74 62 963 wew. 10
dyżurka pielęgniarska pediatryczna
tel. 95 / 74 61 810 wew. 43, tel. 95 / 74 62 963 wew. 43
automat telefoniczny PEDIATRIA
tel. 803 53 61
gabinet lekarski neonatologiczny
tel. 95 / 74 61 810 wew. 70, tel. 95 / 74 62 963 wew. 70
dyżurka pielęgniarska neonatologiczna
tel. 95 / 74 61 810 wew. 70, tel. 95 / 74 62 963 wew. 70

Skontaktuj się z nami!

Szpital Barlinek sp. z o.o.

ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek

centrala : tel. 95/74 61 810, tel. 95/74 62 963

sekretariat / fax : 95/74 62 502

sekretariat@szpitalbarlinek.pl