Laboratorium

czynne jest

PUNKT POBRAŃ

Rejestracja i przyjmowanie materiału do badań (Budynek „C” Szpitala)

od poniedziałku do piątku : 7.30 – 9.30

Wydawanie wyników badań

od poniedziałku do piątku : 7.30 – 15.05

w Rejestracji Centralnej (Budynek „C” Szpitala)

Kierownik Laboratorium: mgr Urszula Starzyńska

Laboratorium świadczy usługi z zakresu badań analitycznych, hematologicznych, serologicznych, bakteriologicznych zlecanych przez oddziały i poradnie szpitalne, a także na rzecz innych zakładów na podstawie zawartych umów oraz na rzecz osób fizycznych (badania na życzenie).

Do przyjęcia materiału do badania wymagany jest od pacjentów nr PESEL.

Każdy pojemnik powinien być czytelnie opisany imieniem i nazwiskiem pacjenta.


Pracownie:

Pracownia hematologii i koagulologii

Pracownia biochemii klinicznej

Pracownia analityki ogólne

Pracownia transfuzjologii immunologicznej z Bankiem Krwi

Pracownia bakteriologiczna

INFORMACJE DLA PACJENTA

1. Jak przygotować się do badania pobrania krwi?

W dniu badania pacjent powinien pamiętać o:

 • zgłoszeniu się na pobranie krwi w godzinach porannych, najlepiej między godziną 7.30 a 9.30;

 • pozostawaniu na czczo, to znaczy powstrzymać się od posiłku przez około 12 godzin przed badaniem – dopuszcza się przyjęcie wody;

 • nie piciu alkoholu oraz ograniczeniu spożycia używek na dzień przed badaniem;

 • nieprzyjmowaniu porannej porcji leków przed pobraniem krwi, chyba że lekarz zaleci inaczej;

 • przed pobraniem krwi pozostaniu w spoczynku 30 minut (pozycja siedząca).

  2. Jak przygotować się do pobrania moczu do badania ogólnego i na posiew?

 • Zaopatrz się w pojemnik właściwy dla konkretnego badania. W przypadku badania ogólnego będzie to pojemnik jednorazowy, a przy badaniu na posiew musi to być pojemnik jałowy (sterylny)

 • Pojemnik z pobraną próbką moczu zamknij szczelnie i jak najszybciej dostarcz do Laboratorium.

  W dniu badania pamiętaj o:

 • Pobraniu moczu na posiew i do badania ogólnego rano po nocnym spoczynku.

 • Prawidłowym pobraniu materiału.

  Prawidłowe pobranie moczu przez osoby dorosłe:

 • Przed pobraniem próbki moczu ciepłą wodą z mydłem umyj dokładnie ręce, a następnie zewnętrzne narządy płciowe. Wytrzyj się jednorazowym ręcznikiem. Zachowaj ścisłe zasad higieny w celu pozbycia się z powierzchni ciała bakterii, które po dostaniu się do próbki mogą zafałszować wyniki badań.

 • Oddaj mocz do pojemnika z tzw. „środkowego strumienia” (najpierw należy oddać pierwszą niewielką ilość moczu do toalety, a dopiero potem pobrać mocz do odpowiedniego dla badania pojemnika – końcową porcję moczu należy znowu oddać do toalety).

 • W przypadku ogólnego badania moczu pobrana przez Ciebie próbka powinna mieć 30 – 40 mililitrów. Próbka do badania moczu na posiew może mieć kilka mililitrów.

  Niemowlęta i małe dzieci:

 • Próbkę moczu dziecka najlepiej pobrać rano, tuż po karmieniu.

 • Zdejmij dziecku pieluszkę i umyj mu dokładnie okolicę ujścia cewki moczowej (u dziewczynek okolice sromu od przodu w kierunku odbytu, a u chłopców żołądź po odsunięciu napletka).

 • Unieść dziecko i wymasuj mu mięśnie grzbietu od góry ku dołowi, wzdłuż kręgosłupa.

 • Pamiętaj, by robić to w ciepłym pomieszczeniu (mięśnie szybciej się rozluźnią, a dziecko uniknie przeziębień).

 • W momencie kiedy dziecko zacznie oddawać mocz, tak jak w przypadku pobierania moczu u osób dorosłych, pobierz próbkę ze „środkowego strumienia” do odpowiedniego pojemnika.

  3.Jak przygotować się do pobrania próbki kału?

  Przed pobraniem próbki zaopatrz się w specjalny pojemnik transportowy z przyczepioną do nakrętki łopatką i przygotuj czyste, suche naczynie (basen lub inny pojemnik), które będzie Ci służyć za toaletę. W dniu badania pamiętaj o:

 • Całkowitym opróżnieniu pęcherza moczowego przed pobraniem próbki.

 • Oddaj kał do przygotowanego naczynia. Za pomocą łopatki z pojemnika transportowego pobierz odpowiedniej wielkości próbkę:

 • do badań wirusologicznych, bakteriologicznych i mykologicznych pobierz próbkę wielkości orzecha laskowego;

 • do badań parazytologicznych pobierz próbkę wielkości orzecha włoskiego;

 • jeżeli kał jest płynny wielkość próbki powinna wynosić 2-3 ml.

  Bez względu na wielkość próbki pamiętaj, że do badania należy pobrać kał z kilku miejsc, szczególnie tych zawierających krew, śluz lub ropę.

  Jeżeli zauważysz w pobranym kale pasożyty oddziel je od próbki, wypłucz wodą i prześlij do laboratorium w oddzielnym pojemniku zawierającym niewielką ilość roztworu fizjologicznego chlorku sodu (NaCl 0,85%) lub wody.

  Przekaż próbkę do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie od momentu pobrania. Do 2 godzin może się ona znajdować w temperaturze pokojowej, ale po tym czasie musi być przechowywana w lodówce.
  Uwaga!

  W okresie poprzedzającym badanie stosuj zwyczajową dietę (zrezygnuj zarówno z odchudzania, jak i objadania się).

  Jeśli na co dzień stosujesz leki skonsultuj się z lekarzem, czy powinieneś je odstawić. Niektóre farmaceutyki mogą mieć wpływ na odczynniki do badania próbek stosowane w laboratorium oraz w przypadku posiewu kału mogą wpływać hamująco na hodowlę drobnoustrojów.

  Laboratorium

  Laboratorium
  tel. 95 / 74 66 222, tel. 95 / 74 61 810 wew. 39, tel. 95 / 74 62 963 wew. 39

 • Skontaktuj się z nami!

  Szpital Barlinek sp. z o.o.

  ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek

  centrala : tel. 95/74 61 810, tel. 95/74 62 963

  sekretariat / fax : 95/74 62 502

  sekretariat@szpitalbarlinek.pl