Wydzielenie przeznaczonej do zniszczenia indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych przed dniem 01 stycznia 1995r. (lata 1993-1994)

Szpital Barlinek Sp. z o.o.zawiadamia o wydzieleniu przeznaczonej do zniszczenia indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych przed dniem 01 stycznia 1995r. (lata 1993-1994).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a w razie śmieci pacjenta osoba przez niego upoważniona za życia mają prawo uzyskać, za pokwitowaniem, historię choroby leczenia szpitalnego składając w Sekretariacie Dyrekcji Szpital Barlinek Sp. z o.o. 74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10 stosowny wniosek.
Powyższe ustalenia obowiązują w okresie 15.11.2016 – 14.12.2016r. Po tym okresie wszelka dokumentacja zostanie zniszczona.
Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Medyczno-Organizacyjnym (pokój nr 6) lub pod nr telefonu 95 74 63 739.

Skontaktuj się z nami!

Szpital Barlinek sp. z o.o.

ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek

centrala : tel. 95/74 61 810, tel. 95/74 62 963

sekretariat / fax : 95/74 62 502

sekretariat@szpitalbarlinek.pl