Przetargi

Postępowania poniżej 30.000 euro bez stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Postępowania z zastosowaniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych można znależć na stronie BIP Szpital Barlinek sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe – badanie sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok

Szpital Barlinek Sp. z o. o w Barlinku zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na usługę dotyczącą badania i ocenę oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o wyniku badania sprawozdania finansowego Szpitala Barlinek Sp. z o. o w Barlinku za 2022 i 2023 rok.

Szczegóły zapytania ofertowego w pliku PDF.

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania

Szpital Barlinek Sp. z o.o.


Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych

Szpital Barlinek Sp. z o.o. 74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zapytania ofertowego poniżej 30 000 euro na „Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych ” na potrzeby Szpitala w Barlinku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Termin realizacji zamówienia to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, termin składania ofert 13.05.2016 rok do godziny 11:30, termin otwarcia ofert 13.05.2016 r. godzina 12:00.

Spośród złożonych ofert do realizacji zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. Z wyłonionym wykonawcą podpisania zostanie umowa, której projekt stanowi załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego poniżej 30 000 euro.

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych


Zakup i dostawa środków do dezynfekcji

Szpital Barlinek Sp. z o.o. 74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zapytania ofertowego poniżej 30 000 euro na „Zakup i dostawę środków do dezynfekcji” na potrzeby Szpitala w Barlinku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Termin realizacji zamówienia to sukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, termin składania ofert 17.05.2016 rok do godziny 11:30, termin otwarcia ofert 17.05.2016 rok godzina 12:00.

Spośród złożonych ofert do realizacji zostanie wybrana oferta z najniższą ceną, z wyłonionym wykonawcą podpisania zostanie umowa, której projekt stanowi załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego poniżej 30 000 euro.

Zakup i dostawa środków do dezynfekcji


Zakup i dostawa testów i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Szpital Barlinek sp. z o.o. 74-320 Barlinek, ul.Szpitalna 10 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zapytania ofertowego poniżej 30 000 euro na „Zakup, dostawę testów i drobnego sprzętu laboratoryjnego ” na potrzeby Szpitala w Barlinku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Termin realizacji zamówienia to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, termin składania ofert 07.04.2016 rok do godziny 11:30, termin otwarcia ofert 07.04.2016 r. godzina 12:00.

Spośród złożonych ofert do realizacji zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. Z wyłonionym wykonawcą podpisania zostanie umowa, której projekt stanowi załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego poniżej 30 000 euro.

Zakup i dostawa testów i drobnego sprzętu laboratoryjnego


Zakup i dostawę rękawic medycznych, opatrunków i plastrów

Szpital Barlinek sp. z o.o. 74-320 Barlinek, ul.Szpitalna 10 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zapytania ofertowego poniżej 30 000 euro na „Zakup i dostawę rękawic medycznych, opatrunków i plastrów” na potrzeby Szpitala w Barlinku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Termin realizacji zamówienia to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, termin składania ofert 03.03.2016 rok do godziny 11:30, termin otwarcia ofert 03.03.2016r. godzina 12:00.

Spośród złożonych ofert do realizacji zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. Z wyłonionym wykonawcą podpisania zostanie umowa, której projekt stanowi załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego poniżej 30 000 euro.

Załącznik nr 2 Rękawice diagnostyczne, chirurgiczne i opatrunki specjalistyczne i plastry.Pakiet nr 1,2,3,4,5 – 2016 rok


Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych

2016.02.12

Szpital Barlinek Sp. z o.o. 74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zapytania ofertowego poniżej 10 000 euro na „Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych” na potrzeby Szpitala w Barlinku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Termin realizacji zamówienia to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, termin składania ofert 19.02.2016 rok do godziny 11:30, termin otwarcia ofert 19.02.2016 r. godzina 12:00. Spośród złożonych ofert do realizacji zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. Z wyłonionym wykonawcą podpisania zostanie umowa, której projekt stanowi załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego poniżej 10 000 euro.

Zapytanie ofertowe „Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych”