Dział rehabilitacji

Kierownik Zakładu
mgr Arkadiusz Kaczmarek

Dział Rehabilitacji jest czynny:

KINEZYTERAPIA – Budynek A (półpiętro): poniedziałek, środa, piątek: 7.00 – 17.00, wtorek, czwartek: 7.00 – 18.00

FIZYKOTERAPIA – Budynek H (parter): poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.05

Rejestracja pacjentów odbywa się w dziale KINEZYTERAPIA – budynek A (półpiętro)

Zabiegi z zakresu KINEZYTERAPII, tj. drenaż limfatyczny mechaniczny, masaż, ćwiczenia czynne, bierne, wolne w odciążeniu i bez, izomotoryczne, wspomagające, fala uderzeniowa itp. realizujemy w Budynku „A” Szpitala (obok pracowni RTG – półpiętro).

Zabiegi z zakresu FIZYKOTERAPII, tj. fango, krioterapia, laser, magnetronik, diatermia krótkofalowa, wirówka, masaż podwodny całkowity, naświetlanie lampą sollux, ultradżwięki, prądy są wykonane w Budynku „H” Szpitala (parter).

Dział Rehabilitacji wykonuje świadczenia z zakresu rehabilitacji ruchowej, której celem jest przywrócenie u osób utraconej sprawności fizycznej w wyniku urazu, choroby, zabiegu operacyjnego lub innego zdarzenia prowadzącego do niepełnosprawności. Usprawnianie ruchowe prowadzone jest przez wykwalifikowanych terapeutów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjenta.

Rejestracja na zabiegi osobista lub telefoniczna w godzinach pracy.

Dział posiada salę zabiegów kinezyterapii wyposażoną w specjalistyczny sprzęt niezbędny do wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych, tj.:

 • Ćwiczenia bierne,

 • Ćwiczenia czynno – bierne,

 • Ćwiczenia wspomagane,

 • Ćwiczenia w odciążeniu i w odciążeniu z oporem,

 • Ćwiczenia czynne wolne i oporowe,

 • Ćwiczenia izometryczne,

 • Ćwiczenia w systemie bloczkowo – ciężarkowym,

 • Ćwiczenia w łańcuchach kinematycznych,

 • Ćwiczenia mobilizacji stawów kręgosłupa i obwodowych,

 • Wyciągi (trakcja mechaniczna kręgosłupa),

 • Ćwiczenia ogólnousprawniające,

 • Ćwiczenia zespołowe,

 • Pionizacja i nauka czynności lokomocji,

 • Platforma stabilometryczna,

 • Indywidualna praca z pacjentem.

  W Dziale wykonuje się również zabiegi z zakresu fizykoterapii, w szczególności:

 • elektrolecznictwo (galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, tonoliza, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy TENS, prądy Traeberta, prądy Kotza, ultradźwięki miejscowe, ultrafonoforeza)

 • leczenie polem elektromagnetycznym ( impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, diatermia krótkofalowa, impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości),

 • światłolecznictwo i ciepłolecznictwo (naświetlanie promieniami IR, UV – miejscowe, laseroterapia – skaner, laseroterapia punktowa),

 • hydroterapia (kąpiel wirowa kończyn),

 • krioterapia- miejscowa,

  oraz

 • masaż ręczny (masaż suchy – częściowy, masaż limfatyczny ręczny, masaż limfatyczny mechaniczny).

  Podstawą rejestracji pacjenta na wykonanie zabiegów w Dziale Rehabilitacji jest skierowanie od lekarza POZ lub lekarza specjalisty.

  Świadczenia w Dziale Rehabilitacji realizowane są na zasadach określonych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.

  Oferujemy także odpłatne zabiegi rehabilitacyjne – wysokość opłat wg cennika szpitala: CENNIK

  Dział rehabilitacji

  Kinezyterapia
  tel. 95 / 74 61 810 wew. 75, tel. 95 / 74 62 963 wew. 75
  Fizykoterapia
  tel. 95 / 74 61 810 wew. 33, tel. 95 / 74 62 963 wew. 33

 • Skontaktuj się z nami!

  Szpital Barlinek sp. z o.o.

  ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek

  centrala : tel. 95/74 61 810, tel. 95/74 62 963

  sekretariat / fax : 95/74 62 502

  sekretariat@szpitalbarlinek.pl

  KONTO BANKOWE GBS BANK w Barlinku: 23 8355 0009 0000 0592 2000 0002