Izba przyjęć

Obsada lekarska :
lekarze dyżurni oddziałów

Pielęgniarka Koordynująca
:

Beata Cieślak

Izba Przyjęć funkcjonuje CAŁODOBOWO.

Do zadań Izby należy :

 • przyjmowanie pacjentów w stanach nagłych lub zagrożenia życia bez skierowania,

 • przyjmowanie pacjentów z ustalonym terminem przyjęcia do oddziałów,

 • podejmowanie decyzji o dalszym trybie postępowania z pacjentami zgłaszającymi się ze skierowaniem lub bez skierowania (przyjęcie do szpitala, doraźna pomoc w izbie przyjęć, przekazanie do dalszego leczenia w innej placówce),

 • prowadzenie dokumentacji medycznej, w tym zakładanie historii choroby,

 • ewidencjonowanie przyjmowanych pacjentów w systemie komputerowym.

  W przypadku planowanej hospitalizacji Pacjent do Izby zgłasza się ze skierowaniem, koniecznymi badaniami i z dowodem osobistym.

  Izba Przyjęć ściśle współpracuje z pracownią radiologiczną i laboratorium w celu przeprowadzenia szybkiej i dokładnej diagnostyki. W przypadkach koniecznych pacjenci wymagający konsultacji lub badań specjalistycznych przewożenia są do ośrodków o wyższym poziomie referencyjnym

  Izba Przyjęć

  Izba Przyjęć
  tel. 95 / 74 61 810 wew. 71, tel. 95 / 74 62 963 wew. 71

 • Skontaktuj się z nami!

  Szpital Barlinek sp. z o.o.

  ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek

  centrala : tel. 95/74 61 810, tel. 95/74 62 963

  sekretariat / fax : 95/74 62 502

  sekretariat@szpitalbarlinek.pl

  KONTO BANKOWE GBS BANK w Barlinku: 23 8355 0009 0000 0592 2000 0002