Aktualności


NOWOCZESNA INWESTYCJA WODNA W SZPITALU

Dnia 29 marca 2018r. Szpital Barlinek Sp. z o.o. podpisał umowę na uporządkowanie gospodarki wodnej Szpitala polegające na przebudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną oraz elementami szpitalnej sieci i instalacji wody. Na modernizację Szpital otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W ramach inwestycji wyremontowany zostanie budynek hydroforni, przebudowana zostanie studnia głębinowa wraz ze stacją uzdatniania wody, zainstalowane zostaną zawory antyskażeniowe, zmiękczacze wody i wiele innych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo i jakość dostarczanej wody.


ŁADNA STAROŚĆ

Społeczeństwo w Polsce (ale i na świecie) starzeje się. W ciągu ostatnich 25 lat w naszym kraju przybyło 3,5 mln osób w wieku powyżej 60. roku życia. Według prognoz liczba ludności w Polsce ma spadać, natomiast odsetek osób starszych będzie nadal rósł. Na proces starzenia się społeczeństwa mają wpływ dwa czynniki. Jednym z nich jest wydłużenie się trwania życia, m.in. dzięki lepszej opiece zdrowotnej, drugim jest niski przyrost naturalny. Prognozuje się, że w 2050 roku osoby sześćdziesiątce będą stanowiły 40% ogółu ludności w Polsce.Dlatego też Ministerstwo Zdrowia uruchomiło program pilotażowy, dzięki któremu powstało w Polsce 54 dzienne domy opieki medycznej dla osób starszych. Jeden z nich znajduje się w Barlinku. Reportaż Anny Kolmer – „Ładna startość”PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

Szpital Barlinek sp. z o.o. informuje, że nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki – Szpital Barlinek sp. z o.o. – podjęło w dniu 26 lipca 2017r. uchwałę w sprawie podwyższenia sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 1450 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1000 zł każdy.

Zgodnie z zawartą w dniu 26 lipca 2017 roku umową pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Spółką wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objął Powiat.

Wysokości kapitału zakładowego Spółki wynosi obecnie 10.000.000,00 zł z następującym podziale procentowym udziałów: Gmina Barlinek – 85,49%, Powiat Myśliborski – 14,51%.


PORADNIA KARDIOLOGICZNA – STYMULATORÓW / KARDIOWERTERÓW

Szpital Barlinek sp. z o.o. informuje, iż od dnia 9 czerwca 2017r. rozszerzyła swoją działalność finansowaną ze środków publicznych (kontrakt z NFZ) PORADNIA KARDIOLOGICZNA.

Z nowego zakresu działalności PORADNI KARDIOLOGICZNEJ korzystać będą mogli pacjenci z zaburzeniami rytmu serca i / lub niewydolnością serca po wszczepieniu stymulatora lub kardiowertera – defibrylatora (również z funkcją resynchronizacji) oraz pacjenci ze wskazaniami do ich ewentualnego zastosowania (kwalifikacja do zabiegu).

Kontrola obejmuje sprawdzenie i ewentualne przeprogramowanie urządzenia, z jego dostosowaniem do aktualnego stanu klinicznego pacjenta, modyfikację farmakoterapii, kontrolę rany po zabiegu. Przy wskazaniach – kwalifikację i skierowanie do wymiany urządzenia (piątek godz. 14.30 – 16.00 – lekarz specjalista z zakresu kardiologii Joanna Zielonka). Aktualne możliwości pozwalają na kontrolę urządzeń firmy Biotronik i Medtronic. Planowane jest rozszerzenie zakresu na urządzenia firmy Boston Scientific.

Rejestracja osobista w Centralnej Rejestracji – dni powszednie :7.30 – 15.05

Rejestracja telefoniczna – dni powszednie : 8.30 – 15.05 – tel. 605 637 799

rejestracja@szpitalbarlinek.pl

Od pacjentów, którzy rejestrują się do poradni wymagane jest SKIEROWANIE DO PORADNI KARDIOLOGICZNEJ z wyraźną adnotacją zawierającą rozpoznanie wraz z określeniem celu porady zawierającym informację o wszczepionym stymulatorze / kardiowerterze-defibrylatorze.

Na wizytę do Poradni Kardiologicznej należy zabrać ze sobą posiadane dokumenty :

 • skierowanie do poradni kardiologicznej,
 • legitymację / paszport stymulatora lub kardiowertera-defibrylatora,
 • ostatni wynik kontroli, jeśli taka już była,
 • kartę informacyjną z pobytu w szpitalu, podczas którego wszczepiono urządzenie.


 • Laboratorium

  Szpital Barlinek sp. z o.o. informuje, iż w związku ze zmianą lokalizacji w dniu 29 MARCA 2017r. (ŚRODA) laboratorium szpitalne nie będzie obsługiwało pacjentów ambulatoryjnych.


  Wydzielenie przeznaczonej do zniszczenia indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych przed dniem 01 stycznia 1995r. (lata 1993-1994)

  Szpital Barlinek Sp. z o.o.zawiadamia o wydzieleniu przeznaczonej do zniszczenia indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych przed dniem 01 stycznia 1995r. (lata 1993-1994).
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a w razie śmieci pacjenta osoba przez niego upoważniona za życia mają prawo uzyskać, za pokwitowaniem, historię choroby leczenia szpitalnego składając w Sekretariacie Dyrekcji Szpital Barlinek Sp. z o.o. 74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10 stosowny wniosek.
  Powyższe ustalenia obowiązują w okresie 15.11.2016 – 14.12.2016r. Po tym okresie wszelka dokumentacja zostanie zniszczona.
  Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Medyczno-Organizacyjnym (pokój nr 6) lub pod nr telefonu 95 74 63 739.  Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

  Szpital Barlinek Sp. z o.o. rozwijając swoją działalność medyczną rozpoczął szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Oferta skierowana jest do wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw i instytucji a także do stowarzyszeń, grup i osób prywatnych. Zajęcia, obejmujące część teoretyczną szkolenia jak i ćwiczenia na fantomach, prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną. Zakres tematyczny obejmuje:

 • Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • Udzielanie pierwszej pomocy osobom nieprzytomnym,
 • Pierwsza pomoc w zatrzymaniu oddechu,
 • Pierwsza pomoc przy zadławieniach,
 • Krwotok zewnętrzny – pierwsza pomoc,
 • Oparzenia i rany – pierwsza pomoc,
 • Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem,
 • Drgawki, zawał, udar – pierwsza pomoc,
 • BLS+ADE
 • Pierwsze zajęcia przeprowadziliśmy 14 października b.r. dla pracowników firmy ESTO Sp. z o.o. z Barlinka oraz GOT z Gorzowa Wlkp. Pracownikom tych firm bardzo dziękujemy za uczestnictwo w szkoleniu i gratulujemy uzyskanych certyfikatów.
  naglowek


  Certyfikat Lubuskiego Lidera Biznesu w kategorii średnie przedsiębiorstwo

  16 września w Gorzowskiej Filharmonii odbyła się VIII edycja Lubuskiej Gali Biznesu. Lubuski Lider Biznesu to najbardziej prestiżowe przedsięwzięcie konkursowe w regionie, które docenia i wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa zachodniej Polski. W tegorocznej gali finałowej wzięło udział około 300 zaproszonych gości. W święcie lubuskiego biznesu uczestniczyło szerokie grono parlamentarzystów, organów władz publicznych oraz przedstawicieli ze świata nauki i biznesu z całego regionu. W trakcie uroczystości z wręczano certyfikaty i wyróżnienia wiodącym firmom.
  Z dumą informujemy, że Szpital Barlinek Sp. z o.o. uzyskał Certyfikat Lubuskiego Lidera Biznesu w kategorii średnie przedsiębiorstwo.


  Patronat Medyczny Mistrzostw Polski Europejskiej Stolicy Nordic Walking – Finał GPX Zachodniopomorskiego w ramach Dni Walki z Cukrzycą i Otyłością

  10 września b.r. w Barlinku odbyły się Mistrzostwa Polski Europejskiej Stolicy Nordic Walking – Finał GPX Zachodniopomorskiego w ramach Dni Walki z Cukrzycą i Otyłością. Szpital Barlinek Sp. z o.o. objął imprezę Patronatem Medycznym. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa zarówno uczestnikom Mistrzostw jak i kibicom zaoferowaliśmy możliwość bezpłatnego skontrolowania ciśnienia tętniczego krwi i wartości glukozy we krwi. Nasze stanowisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

  Dziękujemy za współpracę Organizatorom, Gminie Barlinek oraz Partnerom Projektu.

  Serdecznie pozdrawiamy wszystkich uczestników i do zobaczenia za rok na kolejnych Mistrzostwach  Szpital Barlinek sp. z o.o. członkiem Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej

  Z dumą informujemy, iż 30.05.2016r. Szpital Barlinek Sp. z o.o. został członkiem Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.

  Członkostwo w ZIPH to przynależność do grona sprawdzonych firm członkowskich i możliwość wspólnego wpływania na kształt życia gospodarczego. Platforma kontaktów biznesowych daje możliwość zdobycia nowych kontaktów biznesowych oraz pielęgnowania dotychczasowych.
  ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY KORZYSTA ZE WSPARCIA WOŚP

  Szpital Barlinek Sp. z o.o. z przyjemnością informuje, iż dzięki wsparciu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w znacznym stopniu podniesie standard pobytu pacjentów w naszej placówce. Wsparcie w postaci sprzętu medycznego dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Barlinku obejmuje:

 • Łóżka sterowane elektronicznie wraz z materacami w pokrowcach paroprzepuszczalnych – 45 sztuk,
 • Szafki przyłóżkowe z kółkami jezdnymi oraz z obracanym i podnoszonym blatem– 45 sztuk,
 • Podnośnik elektryczny do bezpiecznego przemieszczania pacjentów – 1sztuka,
 • Aparat EKG – 1 sztuka,
 • Wózki inwalidzkie z podparciem głowy – 4 sztuki,
 • Pompy infuzyjne – 2 sztuki,
 • Ssaki elektryczne – 2 sztuki,
 • Inhalatory elektryczne – 2 sztuki.
 • Dzięki działalności Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Szpital Barlinek Sp. z o.o. może, świadcząc usługi medyczne na wysokim poziomie, wspierać osoby starsze i niepełnosprawne w naszym środowisku.


  PRACOWNIA ENDOSKOPII

  Szpital Barlinek Sp. z o.o. informuje, że w ramach funkcjonującej w szpitalu pracowni endoskopii wykonujemy badania gastroskopii i kolonoskopii. Badania wykonywane są bezpłatnie na podstawie skierowania do pracowni od lekarza specjalisty lub lekarza POZ przez specjalistów gastroenterologii: dr n. med. Andrzej Hnatyszyn oraz lek. med. Przemysław Dunowski.

  Badania można również wykonać bez skierowania – odpłatnie, zgodnie z cennikiem szpitala, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem wykonującym badania

  Oferujemy bardzo krótkie terminy oczekiwania na badanie !!!