Zatrudnimy pracownika do działu księgowości

Szpital Barlinek Sp. z o. o. w Barlinku poszukuje pracownika na stanowisko – specjalista ds. księgowości.

Wymiar etatu: 1 etat.

Liczba kandydatów do zatrudnienia: 1 osoba

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne,
 • min. 3-letnie doświadczenie pracy w księgowości,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku VAT i przepisów wykonawczych do tych ustaw,
 • znajomość obsługi komputera, praca w zakresie Word, Excel, biegła obsługa urządzeń biurowych: ksero, skaner,
 • rzetelność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań,
 • dokładność,
 • zorganizowanie,
 • umiejętność pracy i współpracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność tworzenia dokumentów i pism,
 • kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.


Oferta na w/w stanowisko powinna zawierać:

 • podanie o przyjęcie do pracy,
 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe i staż pracy potwierdzone świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, wymagane do zajmowania danego stanowiska,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • referencje.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

Dokumenty należy składać w dziale kadr Szpitala Barlinek ul. Szpitalna 10,74-320 Barlinek do dnia 20.05.2024 r.

Kontakt:

e-mail : sekretariat@szpitalbarlinek.pl lub kadry@szpitalbarlinek.pl

Sekretariat : 95/7462-502

Dział kadr : 95/7461-810 wew. 21

Skontaktuj się z nami!

Szpital Barlinek sp. z o.o.

ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek

centrala : tel. 95/74 61 810, tel. 95/74 62 963

sekretariat / fax : 95/74 62 502

sekretariat@szpitalbarlinek.pl

KONTO BANKOWE GBS BANK w Barlinku: 23 8355 0009 0000 0592 2000 0002